VLAAMSE GEIT

De geschiedenis van de Vlaamse Geit is terug te voeren tot de bruine Frankische geit maar met duidelijke inbreng van de schaapskopgeit. Deze geit kwam voornamelijk voor in de provincies Oost- en West Vlaanderen en Brabant.

Deze geit is qua type betreft gelijkaardig aan de witte Kempense geit. Ze is alleen wat minder fors gebouwd. De kleur is zeer gevarieerd en kan van veelkleurig naar bijna wit evolueren, dit in tegenstelling tot de Belgische hertegeit, die ontstaan is uit de oude hertkleurige geit met inkruising van Alpine geiten. Er wordt een voorkeur gegeven aan driekleurige dieren: hert- of ezelskleurige, zwart en (maximaal één derde) wit.

Vlaamse geiten zijn gehoornd. Een sik is gewenst en halsbelletjes zijn toegelaten. De vacht is kort met langer haar op de ruglijn, borst en achterhand. Bij de bok is een bokkenpruik gewenst.

De Vlaamse geit is zeer zeldzaam. Op dit moment leven er wereldwijd minder dan 200 dieren. Het ras is opgenomen in de stal van de Steunpunt Levend Erfgoed (SLE), die zich in België sterk maakt voor de inheemse zeldzame rassen.

Met steun van de SLE wordt de rassen nieuw leven ingeblazen door de oprichting van een stamboek.

Meer info over Vlaamse Geiten vindt u op de website van SLE en de Levende Have.
Stamboekwerking

De Vlaamse geit is met uitsterven bedreigd, zoals eerder hierboven neergeschreven.

De Vlaamse geiten hebben een stamboek bij het Steunpunt levend erfgoed, zo kan de vereniging het aantal bijhouden en misschien een beetje opkrikken.

Steunpunt Levend Erfgoed komt op voor het bewaren van onze oude en streekeigen rassen. Niet alleen kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, duiven, konijnen en honden, maar ook schapen, geiten, varkens, runderen en paarden dragen onze zorgen weg. Reeds meer dan vijftien jaar ijvert Steunpunt Levend Erfgoed voor dit doel. Wij brengen de problematiek rond oude huisdierrassen weer onder de aandacht. Steunpunt Levend Erfgoed organiseert manifestaties om onze rassen in de kijker te plaatsen en neemt deel aan diverse tentoonstellingen en beurzen en organiseert fokprogramma's. lid worden kan altijd, een groeiend ledenaantal maakt het immers mogelijk om op een degelijke manier onze rassen te beschermen en ze te bewaren voor de toekomst!

 

Enkele gedreven SLE-leden vormden in 2004 een werkgroep 'geiten'. We hebben in België, eigenlijk Vlaanderen, nog slechts twee lokale geitenrassen. Lange tijd bestonden geen stamboeken voor deze rassen. Na twee jaar opzoek- en registratiewerk kon SLE in 2006 een aanvraagdossier indienen voor het stamboek voor de Vlaamse geit en voor de Kempense geit.

Begin 2007 werd Steunpunt Levend Erfgoed erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor het bijhouden van de stamboeken voor de Vlaamse en de Kempense geit. 

 

Als je dus een Vlaamse geit koopt kijk je dus best dat die een stamboekpapier meedraagt. Indien dit niet het geval zou zijn, en het is wel degelijk een Vlaamse geit, kan je ze laten keuren en kan de geit in het hulpstamboek terecht komen. 

Er zijn verschillende categorieën in het hulpstamboek.

F1 is de laagste categorie.

Vrouwelijke afstammelingen van een F1 geit, gedekt met een ingeschreven bok, komen in het F2 hulpstamboek.

F3 is de hoogste categorie.

Vrouwelijke afstammelingen van een F3 geit, gedekt met een ingeschreven bok, komen in het hoofdstamboek.

Mannelijke dieren kunnen niet aangekeurd worden. Enkel mannelijke afstammelingen van een ingeschreven geit en bok in het hoofdstamboek kunnen gekeurd worden en eventueel gebruikt worden voor de fok.

 

Als je geiten wil houden dien je een beslagnummer aan te vragen bij DGZ. 

Bij SLE krijg je dan je eigen stamboekcode.

Via die stamboekcode kun je aangekochte dieren op je naam gaan inschrijven.

 

SLE beschikt over een online programma waar je alles kan bijhouden.

Je kan je eigen dieren raadplegen.

Je kan dieren van een ander lid raadplegen.

Je kan bloedlijnen gaan opzoeken.

Je kan je geboortes en/of sterfgevallen ingeven.

 

In het begin komt er wat papierwerk bij kijken maar naarmate je alles goed begrijpt is het een makkie... :-)

 

Nog meer info vind je uiteraard op de website van SLE zelf.

 

www.sle.be

 

 

Verkoop

 

Momenteel geen lammetjes meer te koop!

 

 

Tags:

Vlaamse geit te koop België

Geiten te koop

vlaamse geit te koop


Vlaamse geiten.


Leon von Zielenberg

Bij SLE zal je alles vinden wat je nodig hebt.

(klik op de foto om naar de website te gaan.)